Το ΔΝΤ με συνεδρίαση του Διοικητικού του συμβουλίου την Παρασκευή προγραμματίζει στο ορατό μέλλον "τον διπλασιασμό του κεφαλαίου του", κίνηση για την οποία η Ομάδα των 20 (12 αναπτυσσόμενοι, 8 πλούσιοι) έχει ήδη παράσχει την έγκρισή της, όπως ανέφερε σήμερα στην έδρα του στην Ουάσινγκτον στέλεχός του.

-Οι "20" συμφώνησαν πρόσφατα την αναποσόστωση των εισφορών των μελών του ΔΝΤ προς τον διεθνή πιστωτικό οργανισμό καθώς επίσης ταυτοχρόνως και για την ανακατανομή εδρών στο 24μελές Διοικητικό του συμβούλιο (η Ευρώπη έδωσε δύο έδρες της στους αναπτυσσόμενους). Ως προς τις εισφορές, από τους 20 αποφασίστηκε ο διπλασιασμός τους στο κοντινό μέλλον.

Η σύνοδός των "20" έγινε στις 22-23 Οκτωβρίου στο Γκιεονγκτζού, στη Νότια Κορέα, υπενθυμίζεται.

-Από τον γενικό διευθυντή του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν οι δύο ταυτόχρονες μεταρρυθμίσεις (σύνθεση ΔΣ, αναποσόστωση εισφορών) χαρακτηρίστηκαν, αμέσως μετά την σύνοδο της Ομάδας των 20, ως "η σπουδαιότερη συνολική μεταρρύθμιση της ιστορίας του (ΔΝΤ)".