Με την υπογραφή δύο αμυντικών συμφωνιών από τη Βρετανία και τη Γαλλία ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία την αμυντικής συνεργασίας.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν την έρευνα ανάπτυξη και διαχείριση των πυρηνικών όπλων μεταβάλλοντας σημαντικά τις ισορροπίες των δυνάμεων στην Ευρώπη. Στη Σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο αποφασίστηκε επίσης και η δημιουργία κοινής εκστρατευτικής δύναμης πολλών χιλιάδων ανδρών, η οποία θα μπορεί να κινητοποιηθεί υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διμερείς εξωτερικές επιχειρήσεις. Η εκπαίδευση των οπλιτών θα αρχίσει το 2011 υπό ενιαία διοίκηση.

Η δεύτερη συνθήκη θα επιτρέψει στις δύο χώρες από το 2014 να προχωρούν σε προσομοιώσεις της λειτουργίας των πυρηνικών οπλοστασίων. Ένα κέντρο θα δημιουργηθεί στη Βρετανία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ένα εργαστήριο στη Ντιζόν της Γαλλίας, όπου θα πραγματοποιούνται από κοινού οι δοκιμές.

πηγή : ΒΒC