Υπερδιπλάσιο είναι αναλογικά το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους ξένους εργαζόμενους στη Γερμανία σε σύγκριση με το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των Γερμανών, όπως προκύπτει από το πόρισμα που παρήγγειλε η κυβέρνηση (η υφυπουργός αρμόδια για την Ενσωμάτωση, Μαρία Μπέμε) και σήμερα το δημοσιοποίησε στο Βερολίνο. Το 2005 οι άνεργοι ξένοι ήταν κατ' αναλογία 25,1% του συνόλου των ανέργων, ποσοστό που συρρικνώθηκε στη διάρκεια του 2010 στο 15,8% χάρη στο "οικονομικό θαύμα".

Τους τελευταίους μήνες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώνεται περίπου στο 7,7% συνολικά.

Αυτά τα στοιχεία περιέχει το "Δεύτερο πόρισμα για τους δείκτες ενσωμάτωσης" το οποίο συντάχθηκε με τη βοήθεια μιας ομάδας ερευνητών, στην οποία συμμετείχε ο καθηγητής στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών με έδρα την Κολωνία, Ντίτριχ Ένγκελς.

Ο Ένγκελς σχολίασε ότι "η αγορά της εργασίας, υπό το πρίσμα της πλήρους ενσωμάτωσης στη γερμανική κοινωνία των μεταναστών, παρουσιάζει τα τελευταία έτη μια αισθητή διαφοροποίηση προς το καλύτερο".

Όταν τα τυπικά προσόντα, το φύλο και η ηλικία είναι παρόμοια, τα ποσοστά ανεργίας για τους μετανάστες από τις χώρες-μέλη της ΕΕ είναι παραπλήσια, σε σύγκριση με εκείνα των Γερμανών. Αυτά διαφοροποιούνται αισθητά, όμως, όταν οι αναζητούντες εργασία προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, κατά το πόρισμα.

Η πολύ καλή γνώση της γερμανικής, πολιτισμικοί παράγοντες, το φύλο, η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Καταγράφονται ορισμένες "κοινωνικές διακρίσεις", όπως σημειώνεται.

Η υφυπουργός Μπέμε πήρε την πρωτοβουλία να ψηφιστεί νόμος που εξομοιώνει τα γερμανικά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά διπλώματα και πτυχία, δείχνοντας πολιτική βούληση να αρθεί ένας σημαντικός παράγοντας αποκλεισμού από τη γερμανική αγορά εργασίας.

Προτείνεται παράλληλα να αυξηθεί η συμμετοχή ξένων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπου το ενδιαφέρον των Γερμανών δεν είναι πια έντονο ενώ παρατηρείται μια αποχή αυτούς που συνδέεται με την προϊούσα "γήρανση" του γερμανικού πληθυσμού.

Οι κάτοχοι διπλωμάτων και πτυχίων από χώρες-μέλη της ΕΕ πρέπει τώρα πια να δικαιολογούν ετήσιο εισόδημα 48 χιλιάδων ευρώ, για να αποκτήσουν άδεια παραμονής στη Γερμανία, από 66 χιλιάδες ευρώ προηγουμένως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Γαλλικό