Όσοι κάνουν αίτηση για εργασία στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας, πιθανότατα σε λίγο καιρό, χρειαστεί να διαγράψουν από το βιογραφικό τους σημείωμα το όνομα, το επίθετο καθώς και το σχολείο/σχολή που τελείωσαν.   Η βρετανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διακρίσεις στη διαδικασία επιλογής, όπως αναφέρει η Daily Telegraph.  

Στόχος του εγχειρήματος είναι να διαπιστωθεί, εάν σε περίπτωση απόκρυψης των παραπάνω στοιχείων, μειωθεί το ποσοστό ανεργίας των γυναικών και διάφορων εθνικών μειονοτήτων.   

Οι αντιτιθέμενοι στο σχέδιο αυτό, υποστηρίζουν πάντως πως οι όποιες διακρίσεις υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υφίστανται, μόλις έρθει η ώρα της συνέντευξης με τον ενδιαφερόμενο.   

Πρόβλημα, επίσης, παραμένει η αποστολή βιογραφικών στις εταιρείες, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται με τη χρήση προσωπικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που συνήθως περιλαμβάνουν το όνομα του κατόχου, με συνέπεια η «ανακάλυψη» του φύλου και της εθνικότητας να είναι απλή υπόθεση.  

Στο πείραμα δέχθηκαν να συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Barclays, Marks & Spencer, Tesco, Coca Cola, Nestle και BP, οι οποίες απασχολούν συνολικά 2 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.   

Οι εταιρείες αυτές δεσμεύτηκαν, ακόμη, να προτρέψουν τις υπόλοιπες μεγάλες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.