Σε ένα διάλλειμα από την Τέχνη εντοπίσαμε τον Πέτρο Φιλιππίδη να απολαμβάνει τις διακοπές του στο κοσμικό νησί μετά της συζύγου του.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μπάνιο στις επώνυμες παραλίες του νησιού, σούσι με εκλεκτή παρέα και βραδινούς περιπάτους υπό το μυκονιάτικο φως.

Χαλαρός με βλέμμα σοβαρό και μούσια τουλάχιστον δύο εβδομάδων έκανε τη βόλτα του απλός μέσα στη μεγαλοσύνη του.

Και από τον Χειμώνα θα επιστρέψει και πάλι στην Υψηλή Τέχνη ως ένας από τους αυτονομαζόμενους εκλεκτούς της.

Φ.Π.