Αίτηση ανακοπής του πλειστηριασμού του πατρικού του σπιτιού στον Κορυδαλλό για τα χρέη του προς την εφορία υπέβαλε ο τραγουδιστής ... Τόλης Βοσκόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

Το ακίνητο βγαίνει στο «σφυρί» στις 6 Απριλίου 2011 με απόφαση του προϊσταμένου της ΙΓ' εφορίας Αθηνών, στο Ειρηνοδικείο Νικαίας. Πρόκειται για οικόπεδο που εκτείνεται σε 690 τ.μ στη διασταύρωση των οδών Έκτορος και Διογένους στον Κορυδαλλό.

Εντός του οικοπέδου υπάρχουν παλαιά κτίσματα συνολικού εμβαδού 267, 8 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 365.960 ευρώ, εμπορικής 839.000 ευρώ και η πρώτη προσφορά ορίζεται στις 664.000 ευρώ. Ο τραγουδιστής δια του συνηγόρου του Γρηγόρη Μέντη υπέβαλε όμως αίτηση ανακοπής του πλειστηριασμού που συζητήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

Όπως ανέφερε ο κ. Μέντης στο Δικαστήριο ο πλειστηριασμός είναι άκυρος καθώς όλες οι φορολογικές υποθέσεις του Βοσκόπουλου βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα.

Επίσης υποστήριξε ότι υπάρχουν πλημμέλειες στον πλειστηριασμό:

- «Επειδή από τον ενσωματωμένο στο ανακοπτόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμού πίνακα χρεών συνάγεται ότι: το 99% των χρεών του πίνακα αφορά σε καταλογιστικές πράξεις των φορολογικών αντικειμένων του ΚΒΣ, του εισοδήματος, του ΦΠΑ κλπ. Για όλες τις καταλογιστικές αυτές πράξεις, έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα και μέσα και όλες, πλην των κατωτέρω αναφερομένων ειδικώς για τις οποίες έχουν συζητηθεί αιτήσεις αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων, τελούν σε αναστολή με αποφάσεις του αρμόδιου διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Περί αυτών, ουδέν διαλαμβάνει ο πίνακας χρεών, παρά το γεγονός ότι στα έντυπα του πίνακα χρεών του TAXIS διαλαμβάνεται ειδικό πεδίο γι' αυτό. Με την προκείμενη εκτύπωση του πίνακα χρεών της ανακοπτόμενης σε απλό χαρτί Α4, δεν περιλαμβάνεται τέτοιο πεδίο. Ο ισχυρισμός μου αυτός είναι ουσιώδης, δοθέντος ότι οι Αποφάσεις Αναστολής, αδρανοποιούν το νόμιμο τίτλο, ήτοι τις καταλογιστικές πράξεις, για τις οποίες επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση με το ανακοπτόμενο, όλως παρανόμως, άλλως όλως καταχρηστικώς.

- Επειδή στο μέτρο που το ανακοπτόμενο στηρίζεται στον πίνακα χρεών, η μη αναγραφή των αναστολών, ήτοι η αναγραφή μόνο της μισής αλήθειας για τα βεβαιωθέντα χρέη, συνιστά ουσιώδη παράλειψη αυτής, λόγω του ανίσχυρου να στηρίξουν οι εγγραφές του πίνακα αυτού λόγω της αδρανοποίησής ενίων εξ αυτών σημαντικών ποσών με αναστολές, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και δη την επαχθέστερη εξ αυτών, ως η ανακοπτόμενη».

-Τα ανωτέρω «επάγονται αθεράπευτη πλημμέλεια του ανακοπτόμενου προγράμματος πλειστηριασμού και ασφαλώς και της κατασχετήριας έκθεσης στην οποία εξ ορισμού στηρίζεται, μη δυνάμενη να θεραπευτεί άλλως, παρά μόνο με την ακύρωση του ανακοπτόμενου».

Ο επιπλέον ισχυρισμός του κ. Βοσκόπουλου είναι πως υπολογίζεται μόνον η αξία των κτισμάτων, τα οποία είναι υπό κατάρρευση και όχι αυτή του οικοπέδου, που κατά την άποψή του είναι πολύ μεγαλύτερη και συνεπώς «υφίσταμαι εμφανή βλάβη από τις προπεριγραφόμενες παραλείψεις της κατασχετήριας έκθεσης και έχω προφανές έννομο συμφέρον αφού οι πλειοδότες πρέπει να γνωρίζουν την ακριβή περιγραφή σε εμβαδόν και αξία, προκειμένου να γνωρίζουν για ποιο ακριβώς πράμα θα πλειοδοτήσουν».

Μάλιστα ο συνήγορος του τραγουδιστή Γρηγόριος Μέντης δήλωσε ότι «όλες οι φορολογικές υποθέσεις του κ. Βοσκόπουλου εκκρεμούν δικαστικώς. Συγκεκριμένα, για ορισμένες υποθέσεις εκκρεμεί η συζήτηση εφέσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ενώ άλλες έχουν συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένεται η έκδοση αποφάσεων. Δήλωσε ακόμη ότι «ο κ. Βοσκόπουλος θα ασκήσει όλα τα ένδικα βοηθήματα και μέσα με σκοπό την τελική δικαίωσή του από τα Δικαστήρια».

Το ελληνικό Δημόσιο έχει κατασχέσει ήδη, πέραν του ακινήτου στον Κορυδαλλό, τρία διαμερίσματα έκτασης 97, 98 και 99 τ.μ., αντίστοιχα, στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου 153, στην Αθήνα. Στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Μαλεσίνας δύο κτίσματα 100 τ.μ. έκαστο, εντός εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων καθώς επίσης και όλα τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιστή για τις επιτυχίες που ερμήνευσε.