Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων-εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο, παρατείνει την ώρα της σημερινής ψηφοφορίας έως και τις 7 μ.μ. Η ψηφοφορία επί των προτάσεων, οι οποίες κατατέθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Ιανουαρίου 2012, συνεχίζεται σήμερα από τις 8.00 το πρωί στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).
TAGS