Ο Άρειος Πάγος υποχρεώνει την ΕΡΤ Α.Ε. να επανατοποθετήσει στη θέση του γενικού διευθυντή, τον Γιώργο Σταματελόπουλο, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στο πλευρό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, λόγω της βλαπτικής μεταβολής που δέχτηκε από το κρατικό κανάλι ένεκα του υποβιβασμού του, ενώ οι αρεοπαγίτες επικύρωσαν την υποχρέωση της ΕΡΤ να του καταβάλει το ποσό των 15.400 ευρώ για διαφορές αποδοχών και προσβολή της προσωπικότητάς του. Ο Γ. Σταματελόπουλος από το 1984 εργαζόταν στην ΕΡΤ με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ειδικότερα, απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης, όπως είναι του προϊστάμενου του τμήματος ελέγχου προγράμματος και του διευθυντή προγράμματος.

Το 1985 αποσπάστηκε για μια τριετία στο πολιτικό γραφείο του τότε υφυπουργού Πολιτισμού Γ. Παπανδρέου, ενώ στη συνέχεια αποσπάστηκε για μία ακόμη τριετία στο πολιτικό γραφείο του τότε υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου.

Το 1991 τοποθετήθηκε μέλος της επιτροπής κοστολογίου της ΕΤ2, ενώ το 1993-1995 του ανατέθηκαν καθήκοντα «διευθυντή γραφείου προέδρου Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου» της ΕΡΤ. Ακολούθως, στις 2.6.1995 τοποθετήθηκε γενικός διευθυντής της ΕΤ1, όπου παρέμεινε μέχρι τις 6.3.1996.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε προϊστάμενος του γραφείου προέδρου και στις 22.4.2002 του ανατέθηκαν καθήκοντα συντονιστή του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος της ΕΡΤ, και παράλληλα αποφασίστηκε η καταβολή σε αυτόν ειδικού επιδόματος αυξημένης ευθύνης.

Όμως, στις 7.4.2005 με απόφαση των τότε γενικών διευθυντών της ΕΡΤ, του αφαιρέθηκαν τα καθήκοντα συντονιστή του τηλεοπτικού προγράμματος και του ανατέθηκαν καθήκοντα συντονιστή ραδιοφωνικού προγράμματος της ΕΡΤ, με έμφαση σε εκείνα που απευθύνονταν στον απόδημο Ελληνισμό, ενώ στις 13.6.2005 απαλλάχθηκε από όλα τα καθήκοντά του και τοποθετήθηκε «υπάλληλος βάσης», ενώ έπαυσε η καταβολή του ειδικού επιδόματος αυξημένης ευθύνης.

Αμέσως διαμαρτυρήθηκε στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι δεν υποβιβάστηκε για λόγους υπηρεσιακούς, αλλά καθαρά για πολιτικούς. Και αυτό, όπως υποστήριξε, γιατί υπήρξε στενός συνεργάτης και διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, διετέλεσε δύο φορές υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ και ήταν ενεργός συνδικαλιστής (εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ).

Παράλληλα, ζήτησε να αρθεί η σε βάρος του αδικία και να αξιοποιηθεί ανάλογα με τα προσόντα του.

Οι δικαστές έκριναν ότι η ανάθεση σε αυτόν καταφανώς υποδεέστερων καθηκόντων έγινε μεν με βάση το διευθυντικό δικαίωμα της ΕΡΤ, αλλά όχι για την προσφορότερη οργάνωση των υπηρεσιών της και την καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας.

Η υποδεέστερη ανάθεση καθηκόντων έγινε από εμπάθεια και εκδικητικά, χωρίς υπαιτιότητα του κ. Σταματελόπουλου και εξ' αιτίας των γνωστών αντίθετων πολιτικών του πεποιθήσεων το χρονικό εκείνο σημείο, προσθέτει η υπ' αριθμ. 13/2012 απόφαση του Εργατικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι η μη αξιοποίησή του δεν εξυπηρετούσε καμία υπηρεσιακή ανάγκη ή σκοπό της ΕΡΤ, αλλά υπαγορεύθηκε από λόγους εμπάθειας, λόγω της γνωστής πολιτικής τοποθέτησης και της ιδιότητάς του ως στελέχους του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε.

Από την υποβάθμιση αυτή, συνεχίζουν οι αρεοπαγίτες, υπήρξε καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος της ΕΡΤ και προκλήθηκε στον Γ. Σταματελόπουλο υλική και ηθική ζημία (προσβολή της προσωπικότητάς του), αλλά παράλληλα επήλθε και μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας από την πλευρά του κρατικού καναλιού.

Κατόπιν αυτών ο Άρειος Πάγος υποχρεώνει την ΕΡΤ να τον απασχολήσει και πάλι στη θέση που κατείχε πριν από τον υποβιβασμό του, ενώ του επιδικάστηκε το ποσό των 14.400 για την περικοπή του επιδόματος αυξημένης ευθύνης και το ποσό των 1.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ