Για ένα χρόνο ακόμα θα παρουσιάζει η δημοσιογράφος Ελλη Στάη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Η πρόσληψή της ενεκρίθη από το ΔΣ με το καθεστώς του Προσωπικού Ειδικών Θέσεων. Το ΔΣ αποφάσισε ακόμα τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής – αξιολόγησης για την πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ).

Η επιτροπή θα αποτελείται από τους Γενικούς Διευθυντές, τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, έναν εκπρόσωπο της ΠΟΣΠΕΡΤ και έναν δικηγόρο από τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

Η επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί με απόφασή της υποεπιτροπές για την αξιολόγηση των επιμέρους συμβασιούχων, οι οποίες θα αποτελούνται από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων των επιμέρους Γενικών Διευθύνσεων και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ανάλογα με τον κλάδο από τον οποίο προέρχεται η ειδικότητα. Οι επιμέρους υποεπιτροπές θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν τους συμβασιούχους βάσει κριτηρίων (μορίων) που έχουν αποτυπωθεί από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι εισηγήσεις τους θα ελεγχθούν από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πηγή: Το Βήμα