Την εξαίρεση των ανταποκριτών από την προϋπόθεση της μονοθεσίας, προκειμένου να ανανεωθούν οι συμβάσεις εργασίας τους με την ΕΡΤ, ενέκρινε το ΔΣ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, στηρίζεται στην παραδοχή ότι η παράλληλη απασχόληση των ανταποκριτών δεν επιβαρύνει το ήδη υψηλό ποσοστό ανεργίας στον δημοσιογραφικό κλάδο, εφόσον αυτοί εργάζονται στο εξωτερικό και δεν καλύπτουν άλλες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την επαναπρόσληψη 15 Ηχοληπτών Ραδιοφωνίας για τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και δύο Φωτογράφων Β’ για τη Διεύθυνση Μουσείου- Αρχείου, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός έτους.

TAGS