Πολύ κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά του Κόσμου του Επενδυτή από τον Κώστα Γιαννίκο βρίσκονται οι Δημήτρης Μπενέκος και Αλέξης Σκαναβής του Ελεύθερου Τύπου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία και εάν ξεπεραστεί μία σειρά προβλημάτων και λεπτομερειών, η πώληση θα ολοκληρωθεί μετά από 15 έως 20 ημέρες.

Ένα από τα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν είναι η επίσχεση εργασίας και οι απαιτήσεις των εργαζομένων στον τίτλο της εφημερίδας.

Σύμφωνα με την προφορική συμφωνία περίπου 40 εργαζόμενοι θα παραμείνουν στις εκδοτικές επιχειρήσεις του Κ. Γιαννίκου και άλλοι περίπου 60 στον Κόσμο του Επενδυτή. 

Το τίμημα, όπως λέγεται, θα διατεθεί για την αποπληρωμή των εργαζομένων, ενώ τα χρέη θα αναλάβει ο Κ. Γιαννίκος.

ΧΡΑΝ