Με προσωρινή διαταγή του προέδρου υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, απαγορεύθηκε η μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων της Imako media και του Πέτρου Κωστόπουλου, μέχρι του ποσού του 1.000.000 ευρώ, για οφειλές προς την εταιρεία a & g Paper. Ως συνέπεια, απαγορεύεται η μεταβίβαση και των σημάτων Down Town, Nitro & yupi.gr , μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στις 2/7/2012.
TAGS