Στο πακέτο των εργασιακών μέτρων εντάσσεται και τροπολογία που προβλέπει πως με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ «θα είναι δυνατό να εφαρμόζονται προγράμματα για τους ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους τους αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζονται για τους ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του  ΟΑΕΔ». Με την ίδια απόφαση  θα «καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων».


Πηγή: typologies.gr