Λίγες μόνο ημέρες μετά την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή από την υπουργό Ανάπτυξης, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, με την οποία προωθείται ουσιαστικά η κατάργηση του αγγελιόσημου ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης ξεκαθάρισε πως δεν θα τροποποιηθεί το ισχύον καθεστως. «Δεν αντιμετωπίζεται θέμα κατάργησης ή τροποποίησης του ισχύοντος καθεστώτος του αγγελιοσήμου από το υπουργείο Εργασίας», υποστηρίζει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.  

Όπως αναφέρει ο κ. Κουτρουμάνης, «το αγγελιόσημο είναι ένας κοινωνικός πόρος, που επιβάλλεται στα δημοσιεύματα και τις διαφημίσεις που καταχωρούνται στις ημερήσιες εφημερίδες και τα περιοδικά που εκδίδονται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή μεταδίδονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς (κρατικούς και ιδιωτικούς) όλης της χώρας».  

Μάλιστα ο υπουργός σπεύδει να επισημάνει ότι «το αγγελιόσημο θεσπίστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες, για κοινωνικοασφαλιστικούς σκοπούς και αποτελεί πλέον έναν θεσμικά παγιωμένο πόρο των Τομέων Σύνταξης και Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στους οποίους διατίθεται, η συνεχής δε είσπραξη του οποίου, σε μέγιστο βαθμό, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του». Ο κ. Κουτρουμάνης υπογραμμίζει επίσης ότι «στις κατά τακτά χρονικά διαστήματα εκπονούμενες αναλογιστικές μελέτες, το ύψος των εσόδων από τον εν λόγω πόρο αποτελεί μια σημαντική παράμετρο προσδιορισμού του μακροχρόνιου ελλείμματος ή πλεονάσματος του κάθε δικαιούχου φορέα».   

Να μην διαταραχθεί το ισχύον καθεστώς του αγγελιοσήμου είχε ζητήσει ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Άγγελος Κολοκοτρώνης επικαλούμενος δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο «υπάρχει κίνδυνος να υφαρπάξει το αγγελιόσημο ο κρατικός προϋπολογισμός εξαιτίας όσων προβλέπονται στο Μνημόνιο 2 για τους πόρους υπέρ τρίτων».