Ένα πακέτο προτάσεων έκτακτης ανάγκης με στόχο τη διάσωση του ταμείου του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) δημοσιοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Η πρόταση περιλαμβάνει 20 μέτρα για την «αναχαίτιση της επικίνδυνης κατάστασης».

Διαβάστε το σχέδιο παρακάτω: