Ο Γιώργος Ταμπακόπουλος είναι ο νέος διευθυντής στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Παρασκευή & 13». Τη θέση κατείχε ο εκδότης της, Αιμίλιος Λιάτσος.