Την πρόθεσή τους να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, χωρίς να θιγούν περαιτέρω οι αποδοχές των εργαζομένων, εξέφρασαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ, κατά τη χθεσινή τους συνεδρίαση. Ταυτόχρονα, και ύστερα από ακρόαση εκπροσώπων της ΠΟΣΠΕΡΤ, έθεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές και εξουσιοδότησαν τον διευθύνοντα σύμβουλο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο διευθύνων σύμβουλος θα επανέλθει στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο με συγκεκριμένη πρόταση.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ακόμα τη ματαίωση των αποτελεσμάτων και την επανάληψη του υπ’ αριθμ. 1448/11 ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα παροχής υπηρεσιών στατιστικής κάλυψης αθλητικών γεγονότων και εκπομπών, με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων και την επίτευξη πιθανώς καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος για την ΕΡΤ.
TAGS