Πρόταση για τον τρόπο διεξαγωγής του debate των πολιτικών αρχηγών κατέθεσε ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Δημήτρης Τρίμης. Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με δεδομένο ότι έως τώρα οι εκπρόσωποι 3 κομμάτων: της Ν.Δ Γ. Μιχελάκης, του ΣΥΡΙΖΑ Β. Μουλόπουλος και του ΚΚΕ Π. Μενδρέκας, έχουν ζήτήσει τη συμβολή της ΕΣΗΕΑ στην επιλογή των δημοσιογράφων που θα μετάσχουν στα debate των πολιτικών αρχηγών (εφόσον τελικά πραγματοποιηθούν), ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κατέθεσε την εξής πρόταση:

Για την επιλογή των δημοσιογράφων που θα υποβάλλουν ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς προτείνεται κλήρωσή τουςμε την εξής διαδικασία.

- Κάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας προτείνει δύο συντάκτες. Από το σύνολο των τηλεοπτικών πολιτικών συντακτών κληρώνονται δύο, συν ένας αναπληρωματικός.

- Κάθε ημερήσια (και εβδομαδιαία) πολιτικο-οικονομική εφημερίδα προτείνει έναν πολιτικό (ή οικονομικό) συντάκτη. Από το σύνολό τους κληρώνεται ένας συν ένας αναπληρωματικός.

- Κάθε ενημερωτικό ραδιόφωνο προτείνει έναν πολιτικό- οικονομικό συντάκτη. Από το σύνολό τους κληρώνεται ένας συν ένας αναπληρωματικός.

- Κάθε ενημερωτικό site (όχι blog) προτείνει έναν πολιτικό συντάκτη. Από το σύνολό τους εκλέγεται ένας συν ένας αναπληρωματικός.

- Στην περίπτωση των εκδοτικών ομίλων που διαθέτουν ΜΜΕ δυο ή περισσότερων κατηγοριών, για να αποφευχθεί διπλή εκπροσώπηση, αν κληρωθούν συντάκτες από δύο ή περισσότερα ΜΜΕ του ίδιου ομίλου, γίνεται συμπληρωματική κλήρωση για αντικατάστασή τους.

Πριν απ’ αυτήν, πάντως, ο όμιλος μπορεί να επιλέξει με ποιον συντάκτη προτιμά να εκπροσωπηθεί (πχ τον τηλεοπτικό ή του εντύπου).Από την προτεινόμενη διαδικασία προκύπτει μια σύνθεση πέντε δημοσιογράφων και τεσσάρων αναπληρωματικών, σε περίπτωση κωλύματος. Η επιλογή δύο τηλεοπτικών έναντι ενός από τις άλλες κατηγορίες προτείνεται για λόγους ευνόητους.

Το debate είναι κυρίως τηλεοπτικό γεγονός, ωστόσο δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν τα άλλα ΜΜΕ. Με κλήρωση μεταξύ των πέντε συναδέλφων μπορεί να επιλεγεί και ο συντονιστής του debate (ο οποίος μπορεί επίσης να υποβάλλει ερωτήματα).

Για τη διαδικασία του debate:Αυτό είναι κυρίως θέμα της διακομματικής, ωστόσο η ΕΣΗΕΑ κρίνει ότι η δεοντολογία και η ειλικρίνεια έναντι του κοινού επιβάλλει να αποφευχθούν «πρόβες» και «προσυνεννοήσεις» ερωτήσεων.

Προτείνεται, επίσης, αφού συμφωνηθούν οι θεματικές ενότητες του debate, να διακριθούν οι ερωτήσεις σε δύο κατηγορίες: Πρώτον, στις κοινές προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ερωτήσεις, στις οποίες απαντούν σε ελεγχόμενο χρόνο.

Δεύτερον, σε στοχευμένες (αλλά αριθμητικά προσδιορισμένες) ερωτήσεις προς κάθε αρχηγό, στις οποίες αυτός απαντά με χαλαρότερο έλεγχο χρόνου.

Τέλος, οι αρχηγοί έχουν δικαίωμα στο τέλος της συζήτησης για ένα ολιγόλεπτο, ελεύθερο θέματος κλείσιμο της διαδικασίας».
TAGS