Δεσμεύεται, με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, ο τίτλος της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» και απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας Χ.Κ. Τεγόπουλος μέχρι του ποσού του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.  Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις αλλά και τα δεδουλευμένα 9 εργαζομένων στην «Ελευθεροτυπία» που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας τη δέσμευση τόσο του τίτλου της εφημερίδας όσο και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι οικονομικές αξιώσεις τους.    

Το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκανε δεκτό το σχετικό αίτημά τους με την προσωρινή διαταγή που εξέδωσε και η οποία ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου, οπότε και θα συζητηθεί η προσφυγή των εννέα εργαζομένων της εφημερίδας.