Οι 100 σημαντικές δράσεις της ΕΡΤ που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια της θητείας του Λάμπη Ταγματάρχη στην προσπάθεια αλλαγής της φιλοσοφίας της λειτουργίας του κρατικού καναλιού παρουσιάστηκαν σήμερα.
«Εν μέσω διαρκών αλλαγών της πολιτικής ηγεσίας. Εν μέσω συχνά – πυκνά αντικρουόμενων εξαγγελιών
Εν μέσω απεργιών και οριζόντιων περικοπών. Εν μέσω δύο εκλογικών αναμετρήσεων και αντιμέτωποι μ’ ένα πλέγμα νόμων (εφεδρεία, εκτός έδρας, πρόσθετες αμοιβές) που αφυδάτωσαν και αποδυνάμωσαν το στελεχιακό δυναμικό της ΕΡΤ. Και κυρίως, απέναντι σε μια κυρίαρχη αντίληψη που δεν ήθελε να αλλάξει τίποτα. Κι όμως άλλαξαν πολλά και πρέπει να γίνουν περισσότερα» ανέφερε ο κ. Ταγματάρχης.


Αν και τα έσοδα της ΕΡΤ µειώθηκαν κατά 41 εκ. ευρώ λόγω της κρίσης: το πρωτογενές πλεόνασµα αυξήθηκε κατά 73,5 εκ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 68,8 εκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους µειώθηκαν κατά 103 εκ. ευρώ.

Επιτεύχθηκε το κλείσιµο τριών ψηφιακών καναλιών και αντικατάστασή τους µε δορυφορικά προγράµµατα
µεγάλων δηµοσίων οργανισµών της Ευρώπης.  

Συγχώνευση ΕΤ1-ΠΡΙΣΜΑ: αναβάθµιση των υπηρεσιών για ΑµεΑ, υποτιτλισµός ελληνικών σειρών, ντοκιµαντέρ και ταινιών, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη νοηµατική

Σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση και αναβάθµιση των περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθµών µε
βάση σχέδιο που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το ∆.Σ. το οποίο προβλέπει: εφαρµογή του σχεδίου «Καλλικράτης», εξοικονόµηση ανθρώπινων πόρων, τεχνολογική αναβάθµιση, διοικητική ενοποίηση – ενιαίο πρόγραµµα
on-line επικοινωνία. ∆όθηκε προθεσµία για το περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση» ώστε: να γίνει επανεξέταση όλων των συµβάσεων να µηδενιστεί η ζηµία για την ΕΡΤ, ως βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της έκδοσης του
περιοδικού.

Καταληκτική ηµεροµηνία επίτευξης των ανωτέρω στόχων: τέλος Ιουνίου 2012. Επίσης, είναι έτοιµο και θα δοθεί άµεσα στην ΠΟΣΠΕΡΤ για διαβούλευση. Πιλοτική εφαρµογή του στην ενοποίηση διευθύνσεων λειτουργίας ΕΤ1 – ΝΕΤ.
17 ∆ιακοπή λειτουργίας των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθµών σε Πάτρα και Ηράκλειο.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ