Η 30η Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες» στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Γ’ Μονάδα) και δεν θα υπάρξει παράταση, διότι προβλέπεται από τον Ν. 3213/2003, όπως κατηγορηματικά διαβεβαίωσε και ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Νικολούδης, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή της.    Υπενθυμίζεται στα μέλη της ΕΣΗΕΑ η υποχρέωση που απορρέει από τον Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003), υποβολής πλήρων δηλώσεων «πόθεν έσχες», για την αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπονται.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρονται ορισμένες διευκρινίσεις, για την ορθή συμπλήρωση αυτών των δηλώσεων:
  • Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην προετοιμασία περισσοτέρων από δύο δημοσιευμάτων ή εκπομπών κάθε μήνα.
  • Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 10/9/2009 , ενώ όσοι δημοσιογράφοι έχουν συνταξιοδοτηθεί προ της ημερομηνίας αυτής (10/9/2009) δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, εκτός αν προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
  • Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν, οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ειδικότερα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία το έτος 2011 πρέπει επιπροσθέτως να επισυνάψουν φωτοτυπίες των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Όλοι οι υπόχρεοι πρέπει να επισυνάψουν στη δήλωση «πόθεν έσχες» και φωτοτυπία της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (οικονομικού έτους 2012).
  • Σημειώνεται ότι εάν δύο δημοσιογράφοι είναι σύζυγοι πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστάο καθένας τη δήλωση «Πόθεν Εσχες».
  • Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσης τους στις Ενώσεις τους και στην Π.Ο.Ε.ΣΥ.
  • Η δήλωση «πόθεν έσχες» πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο έως τις 30/6/2012 στην: Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Γ΄ Μονάδα (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 Τ.Κ. 11853 Τηλ.:210-3401950 - 51).Έντυπα μπορούν να προμηθευτούν οι συνάδελφοι από την ηλεκτρονική διεύθυνση www .hellenic -fiu .gr .
Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τις υπηρεσίες της Ενώσεως, Ακαδημίας 20, 5 ος όροφος, καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 15.00 (τηλ. 210-3675400)».
TAGS