Στάση εργασίας έξι ωρών έχει κηρύξηει για σήμερα η Ένωση Τεχνικών ΕΤΙΤΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνελέυση των εργαζομένων. Ακολoυθεί η ανακοίνωση :


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6 ΩΡΑ 12.30 ΣΤΟ ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ι.Τ.Α. σας καλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εργασιακά θέματα γενικότερα εν όψει των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων 2. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας και όποιων άλλων κρίνει σκόπιμο για όλα τα θέματα που αφορούν εργασιακά, ασφαλιστικά αιτήματα, διασφάλιση θέσεων εργασίας την Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.30 στον Συνεδριακό χώρο του ΚΥΒΕ Περιστερίου (Εθνάρχου Μακαρίου 1 & Κηφισού) [Γέφυρα Κολοκυνθού]

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ