Με σημερινή απόφασή του (9/7/2012), το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ως δεκτή την αίτηση που είχαν καταθέσει 77 εργαζόμενοι που αιτούνταν της συντηρητικής κατάσχεσης της κινητής περιουσίας, της αντίστοιχης ακίνητης, καθώς και των σημάτων της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ).
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας σε ό,τι αφορά τα παραπάνω έως και του συνολικού ποσού των 5.300.000€.

Η ανωτέρω δέσμευση έχει ισχύ μέχρι και την 20η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, τουλάχιστον. Εν τούτοις υφίσταται δυνατότητα παράτασης κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο και για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση.

Η προσωρινή διαταγή κατά της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ποσό 5.300.000€ αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία, όπως και τα σήματα, για το σύνολο των δεδουλευμένων των 77 και τις αποζημιώσεις όσων εξ αυτών έχουν απολυθεί από την εφημερίδα.

Πηγή: anasigrotisi.blogspot.gr