Αίτηση με την οποία ζητά να κηρυχθεί σε καθεστώς πτώχευσης η εταιρεία Χ.Κ.Τεγόπουλος, που εκδίδει την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πρωτοδικείο η Alpha Bank. Η τράπεζα, στην αίτησή της, επικαλείται την πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της εκδότριας εταιρείας για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα, ανάμεσα σε άλλα, ζητά: 

  • Nα της επιτραπεί η συντηρητική κατάσχεση των εμπορικών σημάτων, δηλαδή του σήματος ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ έως και το ποσό των 3.900.000 ευρώ, καθώς και του σήματος ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ έως και το ποσό των 2.100.000 ευρώ. 
  • Την έκδοση προσωρινής διαταγής προς απαγόρευση της νομικής και πραγματικής μεταβολής των σημάτων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση σχετικά με την αίτηση. 


Το σύνολο των απαιτήσεων της ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ανέρχεται στο ποσό των 25.000.000 ευρώ.