Διαψεύδει κατηγορηματικά η διοίκηση της Τεγόπουλος δημοσιεύματα που ήθελαν την τράπεζα Alpha Bank να έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης κατά της εταιρείας.  Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι εν λόγω φήμες «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και διευκρινίζει ότι η εταιρεία EWORX ΑΕ έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης κατά της Τεγόπουλος η οποία συζητείται την 28-11-2012 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.   

Ταυτόχρονα, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, η οποία συζητείται στις 24-10-2012.   

Μέχρι τότε, προστίθεται στην ανακοίνωση, έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, η οποία αναστέλλει προσωρινά τις ατομικές διώξεις (αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικών μέτρων) σε βάρος της Τεγόπουλος και απαγορεύει την νομική και πραγματική μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.
TAGS