Γερή οικονομική ανάσα στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη από την Εθνική Τράπεζα, καθώς η θυγατρική της Εθνική Leasing υπέγραψε μακροχρόνια μίσθωση, αξίας 26 εκατ. ευρώ, για την πώληση και επαναμίσθωση του κτιρίου της Μιχαλακοπούλου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την πώληση του κτιρίου αντί του ποσού των 26 εκατ. ευρώ και την επανεκμίσθωσή του στη Μιχαλακοπούλου ΑΕ για 12 χρόνια με δικαίωμα επαναγοράς του κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου στην τιμή των 5 ευρώ.


TAGS