Την πλήρη εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ ανέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Σίμος, συνεπικουρούμενος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Έννυ Μαγιάση και Τέλη Σαμαντά. Η πληροφορία ότι μετά τη γνωστοποίηση των προσώπων που θα συνεπικουρούν τον Ν. Σίμο, στους διαδρόμους της ΕΡΤ, άρχισαν να σταυροκοπιούνται, ελέγχεται ως ανακριβής.

Θα μπορούσε να είναι και αληθής ωστόσο…

ΧΡΑΝ