Οι εργαζόμενοι του Αθήνα 9,84 πληροφορήθηκαν ότι οι πληρωμές δεν θα γίνονται πλέον την 1η του μηνός, αλλά στις 13- μέρα που τη διάλεξαν. Το γεγονός, ένα μικροπανικό, τον προκάλεσε.

Και αυτό γιατί λέγεται ότι η επιχορήγηση που δόθηκε, παρά τα λεγόμενα του διευθυντή Τάκη Καμπύλη, ο οποίος και συναίνεσε στο ποσό, δεν θα επαρκέσει ως το τέλος του χρόνου.

Ελπίζω ότι ο… μαθητευόμενος μάγος δεν θα προχωρήσει σε νέες εκκαθαρίσεις.


ΧΡΑΝ