Πρώτος για άλλο ένα μήνα ο Σκάι στην έρευνα μέτρηση της Focus-ΑΕΜΑΡ, την περίοδο 4.10.-31.10.2010,  με 12,8% με δεύτερο το NovaΣπορ FM, με 8% και τρίτο το DJ με 7,4%. Ακολουθούν με 7,3 ο Ρυθμός, με 6,5% ο RED και ο Derti και με 6,4% ο Kiss FM. Με 6,3% ο Λάμψη , 6% ο Δίεση , και από 5,9%η ΕΡΑ ΣΠΟΡ και ο Real. Με 5,6% ο V FM και ο μελωδία , και με 5,4% ο Galaxy, ο Sfera και o Kosmos.