Πρώτο σε κυκλοφορία το Πρώτο Θέμα την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, όπου πούλησε 171.000 φύλλα.
Στη δεύτερη θέση η Καθημερινή με 120.000 φύλλα και ακολουθούν το Βήμα με 109.000 φύλλα, η Real News με 85.000 φύλλα, το Έθνος με 73.000 φύλλα, ο Ελεύθερος Τύπος με 39.000 φύλλα και τέλος η Δημοκρατία με 32.000 φύλλα.