Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αιμίλιου Λιάτσου, απαλλάχθηκε των καθηκόντων του ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αθλητικών Προγραμμάτων Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Νέος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αθλητικών Προγραμμάτων, τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Ιωάννου.


ΧΡΑΝ