Πρώτο σε κυκλοφορία ήταν το Πρώτο Θέμα την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, όπου πούλησε 178.000 φύλλα. Στη δεύτερη θέση η Καθημερινή και η Real News με 120.000 φύλλα και ακολουθούν το Έθνος με 106.000 φύλλα, το Βήμα με 100.000 φύλλα, ο Ελεύθερος Τύπος με 31.000 φύλλα και τέλος η Δημοκρατία με 27.000 φύλλα.