Τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 98 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Mega, Τηλέτυπος.
Το προϊόν του ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του συνολικού υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, καθώς και για τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.

Το ομολογιακό δάνειο χαρακτηρίζεται από παράγοντες της αγοράς σαν «φιλί σωτηρίας» για το Mega που ταλανιζόταν από την έλλειψη ρευστότητας.