Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του, συζήτησε, μεταξύ άλλων και για το θέμα των συμβασιούχων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., κατά τη χθεσινή (Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013), υπ’ αριθμ. 1074 συνεδρίασή του, ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

Ενημερώθηκε για το θέμα της λήξης των Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ κ. Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις του επί του θέματος.

Αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με τροποποιημένες προδιαγραφές, για τη διανομή και εκμετάλλευση των τριών  ραδιοτηλεοπτικών σημάτων παγκοσμίως πλην Ευρώπης, με ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα το ποσό του ενός 1 εκ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο  Σίμο για την υπογραφή κάθε σχετικού με τη διαδικασία του διαγωνισμού εγγράφου, καθώς και για τον χειρισμό  οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την κατακυρωτική απόφαση.

Ενέκρινε την προδέσμευση του Προϋπολογισμού του έτους 2013.

Αποφάσισε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του υπ’ αριθμ.1468/12 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών της μορφής διαφημιστικής προβολής», λόγω μη συμμόρφωσης όλων των εταιριών με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την επανάληψή του με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε την παράταση της συνεργασίας με την υπάρχουσα διαφημιστική εταιρία για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί έως την κατακύρωση σε νέο ανάδοχο.

Αποφάσισε την παράταση της υπ’ αριθμ. 3000/2008 σύμβασης με εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για ένα επιπλέον εξάμηνο, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013 ή μέχρι αποτελέσματος του υπό διενέργεια διαγωνισμού.

Ενέκρινε την τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1058/12-10-12, Θ. 3ο για την «Προκήρυξη επτά θέσεων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας». Η απόφαση αφορά στην τροποποίηση ειδικοτήτων των υπό πρόσληψη μουσικών.

Ενέκρινε τη διαγραφή παρωχημένου υπηρεσιακού υλικού, το οποίο είχε χρεωθεί σε υπάλληλο της εταιρείας που συνταξιοδοτήθηκε.

Ενέκρινε τη δαπάνη της ετήσιας συνδρομής για το 2013 στην EBU.

Ενέκρινε την ανανέωση συμφωνίας μεταξύ της ΕΡΤ και Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας για τη διαχείριση και είσπραξη του συγγενικού δικαιώματος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και των ερμηνευτών/εκτελεστών καλλιτεχνών.

Ενέκρινε τη μετακίνηση – τοποθέτηση για ένα έτος της δημοσιογράφου Ευαγγελίας Τσιριγωτάκη ως ανταποκρίτριας της ΕΡΤ στη Ν. Γαλλία, με έδρα το Μονπελιέ.

Συζήτησε σχετικά με τις διαδικασίες εγκρίσεως και κοστολόγησης τηλεταινιών».


Πηγή: typologies
TAGS