Αίτημα να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99 επ. του Ν.3588/2007 (Διαδικασία Συνδιαλλαγής με Πιστωτές)υπέβαλε η εκδοτική εταιρεία «MOTOR PRESS HELLAS Α.Ε.».

Η εταιρεία εκδίδει περιοδικά για το αυτοκίνητο και την μοτοσικλέτα όπως τα Auto Τρίτη, Auto Τρίτη Plus, Auto Τρίτη Αγγελίες, Auto Τρίτη Βόρεια Ελλάδα, Auto Τρίτη Επαγγελματικά, Quattroruote, 4x4, Moto Τρίτη. Επίσης περιοδικά και έντυπα για την τεχνολογία {Connecting), την ψυχαγωγία (About θεσσαλονίκη, About Greece, Πάμε Εκδρομές), την οικονομία (εφημερίδα Χρηματιστήριο) και τα Ακίνητα (Φωτοαγγελίες Ακίνητα)

Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου ζητάει από τους εργαζόμενους στην εταιρεία να μην συνυπογράφουν τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες τους υποβιβάζουν από μισθωτούς, σε πιστωτές της επιχείρησης, με ξεκάθαρη ανεπανόρθωτη βλάβη των συμφερόντων τους σε ότι αφορά σε εξόφληση δεδουλευμένων, μισθών ή τυχόν αποζημιώσεων.

Η ΕΣΠΗΤ ζητά επίσης οι εργαζόμενοι να μην συναινούν σε οποιαδήποτε απόπειρα μονομερούς βλαπτικής μεταβολής στις εργασιακές σχέσεις ή αμοιβές τους και να ενημερώνουν άμεσα την Ένωση, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν από κοινού δράσεις και ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

TAGS