Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο και πιο συγκεκριμένα στην Αξία της 29ης Ιανουαρίου, η ΔΟΛ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η διοίκηση της εξετάζει κάθε πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, για την κεφαλαιακή και ταμειακή ενίσχυση της Εταιρείας.

«Πέραν αυτού ουδέν άλλο συμβαίνει, και ουδεμία άλλη απόφαση έχει ληφθεί για την οποία θα έπρεπε ή θα μπορούσε να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό και οι αρμόδιες αρχές. Εφόσον και όταν μια τέτοια απόφαση ληφθεί η Εταιρεία θα τηρήσει σχολαστικά την υποχρέωση της για την άμεση ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

TAGS