Σύμβαση εργασίας χωρίς αυξήσεις προτίθενται να υπογράψουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι εκπρόσωποι των οποίων δεν δεσμεύονται και για το πάγωμα των απολύσεων.

Στη συνάντηση μεταξύ ΕΙΤΗΣΕΕ και ΕΣΗΕΑ οι τηλεοπτικοί σταθμοί δήλωσαν πως εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης δεν δέχονται να δοθούν αυξήσεις για το 2010, ωστόσο είναι θετικοί στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στο αίτημα για πάγωμα  των  απολύσεων το διάστημα της κρίσης, οι εκπρόσωποι των καναλιών δήλωσαν πως δεν αποδέχονται κάτι τέτοιο.