Αναλυτικά οι κυκλοφορίες των εφημερίδων: «Θέμα»: 133.000, «Βήμα»: 106.000, «Έθνος»: 90.000, «Real news»: 86.000, «Ελεύθερος Τύπος»: 26.000, «Δημοκρατία»: 20.000 και «Ελευθεροτυπία»: 18.000.