Δεν θα είναι  η Μαρία Αντωνάδου επικεφαλής του ψηφοδελτίου Ενωμένοι Δημοσιογράφοι.

 

Θα συμμετέχει όμως στο σχήμα.