Ο μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Γκίγκας Μάναλης αναλαμβάνει χρέη εκκαθαριστή της εταιρείας.

Ουσιαστικά με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει βασικός σύμβουλος και διαχειριστής των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ έως τη μετάβασή της στη νέα κατάσταση.

TAGS