Έγγραφο με αποστολέα το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα τον ειδικό διαχειριστή Γκίκα Μάναλη, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία 17 Ιουνίου παραλαμβάνουν από σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η ανώνυμη εταιρεία ΕΡΤ Α.Ε. έχει καταργηθεί και έχει οριστεί ειδικός διαχειριστής ο οποίος και ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι «η σύμβαση εργασίας ή έργου σας, έχει λυθεί από 11 Ιουνίου του 2013. Έναντι της νόμιμης αποζημίωσης, που δικαιούστε θα σας καταβληθούν αποδοχές δυο μηνών».

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι «μέχρι την παράδοση των παντός είδους περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας και για τα οποία είστε υπεύθυνος-η στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την εκτέλεση της λυθείσας σύμβασής σας, τον κανονισμό και κάθε σχετική γενική ή ειδική ανάθεση καθηκόντων, εξακολουθείτε να έχετε την ευθύνη και υποχρεούστε στη διαφύλαξη τους».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ σχολιάζουν ότι το έγγραφο «θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μία καλοστημένη φάρσα» καθώς το έγγραφο δεν έχει επίσημη υπογραφή ή σφραγίδα.