«Δεν είμαστε «επισπεύδοντες» για το αγγελιόσημο» δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας Γρ.Αντωνιάδης, εξηγώντας ότι οι διαφημιζόμενοι έχουν ένα συγκεκριμένο budget  να δαπανήσουν και αυτό δεν αλλάζει από την αλλαγή των επί μέρους χρεώσεων.

«Είτε το Κράτος βάλει φόρο στη διαφήμιση, είτε αυξήσει ή μειώσει το αγγελιόσημο, η συνολική διαφημιστική δαπάνη θα είναι για μας η ίδια Αυτό που αλλάζει είναι τί από αυτήν παίρνει το κράτος και τί τα μέσα. Εμείς θα υλοποιήσουμε όποια απόφαση λάβει το Κράτος», κατέληξε.

Το θέμα για το αγγελιόσημο ανακινήθηκε τις τελευταίες μέρες όταν διέρρευσαν πληροφορίες ότι στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κατέφθασε έγγραφο του υπουργείου Εργασίας στο οποίο επισυνάπτεται η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών και ζητήθηκε από το Ταμείο να παραδοθεί από το ταμείο έως τις 30  Ιουνίου αναλυτική καταγραφή με τα “μη ανταποδοτικά τέλη των φορέων γενικής κυβέρνησης”, (δηλαδή του αγγελιόσημου), στο πλαίσιο σχετικού αιτήματος (καταγραφής όλων των μη ανταποδοτικών τελών) της Τρόικας.

Το αγγελιόσημο είναι ένα τέλος υπέρ των ταμείων των εργαζομένων στις εφημερίδες και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

Επιβάλεται στις διαφημίσεις που καταχωρούνται στα έντυπα και μεταδίδονται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

Τα ποσοστά του αγγελιοσήμου είναι: 
20,0% για διαφημίσεις σε έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά) Αθήνας και Θεσσαλονίκης
16,0% για διαφημίσεις στις ημερήσιες (μόνο) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης
21,5% για διαφημίσεις σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα (ραδιόδωνο, τηλεόραση)

Μ.Πρωτονοταρίου