Ο πρόεδρος του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης, (ΕΔΟΕΑΠ) Πάνος Σόμπολος ανέλαβε επικεφαλής της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (ΟΑΤΥΕ) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Με την ίδια απόφαση, γενικός γραμματέας εξελέγη ο Γιώργος Καρπέτας Γεώργιος (ΑΤΠΣΥΤΕ), αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Κήπος, (ΤΥΠΕΤ), ταμίας ο Αλέκος Στάμος (ΤΥΠΑΤΕ), αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο Γεώργιος Γιαμπουράς (ΑΤΠΣΥΤΕ), και αναπληρωτής ταμίας η Φρύνη Διαλέτη (ΤΥΠΑΤΕ).

Τακτικά μέλη εξελέγησαν ο Θανάσης Γέρουλας (TYΠΕΤ), η Ειρήνη Ζαφειοροπούλου, (ΕΔΟΕΑΠ), ο Νίκος Καρούτζος (ΕΔΟΕΑΠ), ο Συμεών Λιβιεράτος (ΤΥΠΕΤ) ο Σπύρος Μανιάτης (ΑΤΠΣΥΤΕ), και ο Γρηγόριος Σαμπάνης (ΤΥΠΑΤΕ).

Η ΟΑΤΥΕ, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων Υγείας και την πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα. Τα Ταμεία μέλη του, ο ΕΔΟΕΑΠ, το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ). και το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας (ΤΥΠΑΤΕ), αριθμούν περίπου 110.000 ασφαλισμένους και 1.000 εργαζόμενους.

Τα τέσσερα ταμεία που το συγκροτούν δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους από το κράτος, είναι μη κερδοσκοπικά και αυτοδιοικούμενα, λειτουργούν σύμφωνα με το αυτοδιαχειριζόμενο πρότυπο, που στηρίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, ενώ παρέχουν στα μέλη τους αποτελεσματική κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και συμπληρωματικής περίθαλψης υγείας.