Νέα γραπτή πρόταση υπέβαλε προς τους εργαζομένους του τηλεοπτικού σταθμού Alter ο Γιώργος Κουρής.

Σύμφωνα με αυτήν, όσοι παραμείνουν στο κανάλι θα λάβουν 20.000 ευρώ ως δεδουλευμένα ενώ όσοι αποχωρήσουν θα λάβουν 25.000 ευρώ ως δεδουλευμένα και αποζημίωση.

Αρχικά θα δοθούν 2 εκατομμύρια ευρώ ως προκαταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων τα οποία θα διανεμηθούν με τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων και με επιταγές όχι προσωπικές.

Τα υπόλοιπα θα δοθούν από τα μελλοντικά έσοδα του σταθμού: τό 4% των ετήσιων ακαθάριστων διαφημιστικών εσόδων θα καταβάλλεται για την αποπληρωμή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων.

Στο κανάλι θα συνεχίσουν να εργάζονται 300 άτομα με μεικτό μηνιαίο μισθό 800 ευρώ.

Σε μελλοντικές προσλήψεις προτεραιότητα θα έχουν πρώην εργαζόμενοι του Alter.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση «η υπαγωγή στο άρθρο 99 που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του σταθμού και την υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας εξυπακούεται ότι δεν επηρρεάζει τους παραπάνω όρους που έχουν συμφωνηθεί για διασφάλιση εργασιακής ειρήνης και επαναλειτουργίας του σταθμού».