Σε εταιρεία μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιείται στον ψηφιακό τομέα πωλήθηκε το Newsweek, το οποίο είχε διακόψει από το 2012 την έντυπη έκδοσή μετά από σχεδόν 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Ο τίτλος ανήκει πλέον στην IBT Media, το τίμημα όμως δεν έγινε γνωστό.

Ο νέος ιδιοκτήτης αναφέρει ότι η διεύθυνση newsweek.com θα αναβιώσει το προσεχές διάστημα.

Παρότι στο παρελθόν είχε κυκλοφορία που έφτανε τα τρία εκατομμύρια φύλλα, τα τελευταία χρόνια η πτώση της κυκλοφορίας και των διαφημιστικών εσόδων οδήγησαν στη απόφαση να κλείσει και να παραμείνει μόνο ως ψηφιακό.

TAGS