Με μια λέξη δόλωμα, ισοδύναμη της τρομοκρατίας, όπως το «χαράτσι» (σε καιρούς κρίσης), που αφήνουν κάποιοι να αιωρείται ως απειλή πάνω από τα σκυμμένα κεφάλια των πολιτών, προσπαθούν να «ψαρέψουν» σε θολά «αυτοδιοικητικά» νερά! Διαφορετικά: επίκειται «χαράτσι» στους πολίτες για τους ψηφιακούς Δημοτικούς Αναμεταδότες, όπως ακούμε τελευταία; 

Από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αναμεταδοτών με υψηλό κόστος για τους πολίτες 

Τα αναλογικά δίκτυα των ιδιωτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας στο παρελθόν είχαν περίπου από 150 κέντρα εκπομπής. Αυτό έδινε μια πληθυσμιακή κάλυψη περίπου 94% -95%. Οι υπόλοιπες περιοχές καλυπτόταν από αναμεταδότες των Δήμων. Οι Δήμοι εγκαθιστούσαν αναμεταδότες ανεξέλεγκτα και κατ’ εκτίμηση του εκάστοτε τοπάρχη με την βοήθεια τοπικών τεχνικών. Το κόστος ήταν υψηλό γιατί για κάθε σταθμό που αναμετέδιδαν χρειαζόταν και ένας πομπός. Η ισχύς που μερικές φορές ξεπερνούσε τα 30 Watt ανά πομπό, το διάγραμμα ακτινοβολίας και η επιλογή των συχνοτήτων γινόταν αυθαίρετα, ανάλογα με το βαλάντιο του Δήμου και τις εκτιμήσεις του τεχνικού. Το αποτέλεσμα ήταν πέρα από το υψηλό κόστος που ξεπερνούσε σε κάποιες περιπτώσεις και τις 100.000€ αν κάποιος ήθελε όλους τους Ιδιωτικούς Σταθμούς Εθνικής εμβέλειας, ένα χάος παρεμβολών που ταλαιπώρησε την επαρχία για δεκαετίες. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει καταγεγραμμένο αυτό το άναρχο δίκτυο που εκτιμήσεις το φέρνουν να ξεπερνά τα 1.000 κέντρα εκπομπής. Το κόστος όχι μόνο της εγκατάστασης των μηχανημάτων, της συντήρησης, του ρεύματος καθώς και πολλές φορές η συνδρομή στην για την δορυφορική τροφοδότηση του τηλεοπτικού σήματος επιβάρυναν τους Δήμους. 

Σαν να μην έφτανε αυτό, η τότε ΕΡΤ, με την δικαιολογία της υποχρέωσης για καθολική κάλυψη αποφάσιζε αυθαίρετα επίσης να στήνει κέντρα εκπομπής μεσαίας μικρής αλλά και μεγάλης ισχύος σε άλλα μέρη. Οι περιφερειακοί σταθμοί με την σειρά τους επέλεγαν να στήσουν τα δικά τους κέντρα όπου μπορούσαν. Έτσι δημιουργήθηκε το φαινόμενο των διπλών ή και τριπλών κεραιών στις ταράτσες των σπιτιών της επαρχίας προκειμένου ο ταλαίπωρος πολίτης να πιάνει όσο το δυνατόν περισσότερα κανάλια. 

Στα 156 κέντρα εκπομπής που καλύπτουν το 96% του πληθυσμού 

Με την ΚΥΑ 42800/12 που ορίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, Χάρτη Συχνοτήτων για την ψηφιακή ευρυεκπομπή, καθορίζονται 156 κέντρα εκπομπής, ΚΟΙΝΑ για όλους του παρόχους. Τα κέντρα αυτά με βάση την σχετική μελέτη θα καλύπτουν απροβλημάτιστα το 96% του πληθυσμού. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι υψηλό σε σχέση με Χάρτες Συχνοτήτων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς σταθμούς. Ενδεικτικά το αντίστοιχο ποσοστό στην Αγγλία δεν ξεπερνά το 85% και στην Ιταλία το 90%. Έτσι οι πολίτες δεν θα πρέπει να έχουν περίπλοκες κατασκευές στις ταράτσες τους ενώ θα είναι πάλι σαφές το κέντρο που τους εξυπηρετεί. 

Περίπου στα 12 εκ. ευρώ η πλήρης κάλυψη της Ελλάδας με ποιοτικό σήμα 

Όσον αφορά στους Δήμους και τους μικρούς τοπικούς αναμεταδότες, αυτοί δεν θα ξεπερνούν τα 2-3 Watt σε ισχύ, η δε διαδικασία εγκατάστασης θα είναι συγκεκριμένη και ελεγχόμενη: οι Δήμοι θα αιτούνται στον εκάστοτε πάροχο την εγκατάσταση των gap fillers και θα καλύπτουν τα έξοδα εγκατάστασης τα οποία δεν αναμένεται να ξεπερνούν τις 20.000€ και για τους 8 πολυπλέκτες, 6 Εθνικούς (2 ΝΕΡΙΤ και 4 Εθνικούς Ιδιωτικούς ) και 2 περιφερειακούς. Έτσι για την πλήρη κάλυψη της Ελλάδας δεν θα χρειαστούν πάνω από 12 εκατομμύρια €, δηλαδή, για την πλήρη κάλυψη της επικράτειας και με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα Εθνικά Κρατικά – Ιδιωτικά και Περιφερειακά. Οι πάροχοι θα μελετούν αν απαιτείται η εγκατάσταση gap filler με μετρήσεις που θα κάνουν επί τόπου, και σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι αναγκαία, θα προβαίνουν άμεσα στην εκτέλεση του αιτήματος του Δήμου δίνοντας ποιοτικό σήμα στην περιοχή για όλους τους αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς. Προβλέπονται αυστηρές προδιαγραφές ισχύος και τεχνολογίας ώστε οι αναμεταδότες να εξαιρούνται από αδειοδοτησεις και να λειτουργούν συγχρονισμένα με το υπόλοιπο δίκτυο χωρίς να δημιουργούν παρεμβολές. 

Ο παραλογισμός: Φαλάσερνα όπως Υμηττός!

Η αποθέωση του παραλόγου όμως ήταν ο πρώτος χάρτης που είχε βγει προς διαβούλευση κατόπιν μελέτης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο οποίος προέβλεπε 275 κέντρα εκπομπής και είχε κατά «δήλωση» 97,2 % πληθυσμιακή κάλυψη. Αφού θα υποχρέωνε μεγάλο ποσοστό των πολιτών να αλλάξουν κατεύθυνση στις κεραίες τους, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς για ούτε πάνω από 0,7% μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη ήταν τριπλάσια (!) από αυτή του τελικού χάρτη ΚΥΑ 42800/12, σε μια προσπάθεια να γεμίσουν τα κενά κάλυψης που προέκυπταν από το χαμήλωμα της ισχύος στα 5 μεγάλα κέντρα εκπομπής της χώρας προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία Διεθνούς Συντονισμού γι αυτά τα κέντρα. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα του κέντρου εκπομπής στα Φαλάσερνα Κρήτης, μια παραλία Δυτικά των Χανίων στην οποία προβλεπόταν εγκαταστημένη ισχύς ίδια με αυτή του Υμηττού! Οι επιπτώσεις είναι 3πλάσιο κόστος εγκατάστασης, 3πλάσιο κόστος συντήρησης, 3πλάσιο κόστος λειτουργίας και φυσικά 3πλάσια κατανάλωση ενέργειας! 

Όφελος και για τη Δημόσια Τηλεόραση 

Στο πλαίσιο της αποκάλυψης όμως των σχετικών μύθων σημειώνεται ότι ο τελικός Χάρτης Συχνοτήτων της ΚΥΑ 42800/12 σχεδιάστηκε με χωρητικότητα ανά δίαυλο 24 Mbps, έναντι των 16 Mbps όπου είχε ο αρχικός χάρτης. Αυτό σημαίνει ότι στον Τελικό χάρτη μπορούν να χωρέσουν 6 προγράμματα, έναντι 4 στον Αρχικό χάρτη. 

Τέλος να σημειωθεί όμως ότι με το νέο καθεστώς ακόμη και η Δημόσια Τηλεόραση που είχε στο παρελθόν κατά δήλωση των Τεχνικών Διευθυντών της πάνω από 1200 Κέντρα Εκπομπής θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κοινή εγκατάσταση με τους άλλους παρόχους στο «Δημοτικό Δίκτυο» ελαχιστοποιώντας, τόσο το κόστος εγκατάστασης όσο και το κόστος λειτουργίας. 

Και μια απορία αντί συμπεράσματος: Γιατί δεν αναφέρονται όλα τα παραπάνω σχετικά με τους Δήμους και το νέο νόμιμο και λειτουργικό πλαίσιο τοποθετήσεις gap filler, ειδικά από ανθρώπους που φέρονται να έχουν εμπειρία από το χαοτικό παρελθόν στην χώρα, που κόστισε πολύ στον έλληνα πολίτη, είτε μέσα από την ΕΡΤ είτε μέσα από την χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης;

TAGS