Μετά από 20 χρόνια στο πόστο του Λονδίνου η Μέττα Τσικρικά ενημερώθηκε από τον διευθυντή σύνταξης (ο διευθυντής ειδήσεων κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος δεν θέλησε να της τηλεφωνήσει) ότι το Μεγάλο Κανάλι καταργεί τη θέση του ανταποκριτή Λονδίνου.

Αιτίαση, ότι το Λονδίνο δεν παρουσιάζει πλέον ενδιάφερον. Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση του σταθμού δεν έχει καταγγείλει την απόλυση, παρότι συνέβη προ οκτώ ημερών.