Την παραίτηση του Γεώργιου Βαρδινογιάννη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων, ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία. 

Στη θέση του κ. Βαρδινογιάννη, για το υπόλοιπο της θητείας (1.07.2018) το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον Αντώνιο Θ. Θεοχάρη.

Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, χωρίς να επέλθει οιαδήποτε μεταβολή στην κατανομή των αξιωμάτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Κατόπιν τούτων στο ΔΣ της Τηλέτυπος ΑΕ συμμετέχουν οι:

- Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, πρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

- Ηλίας Τσίγκας του Ευσταθίου, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

- Αντώνιος Θεοχάρης του Θεοχάρη, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

- Γεώργιος Μπόμπολας του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

- Φώτιος Μπόμπολας του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

- Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

- Γεώργιος Αϊδίνης του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

- Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Νόμιμος εκπρόσωπος ορίσθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Ηλίας Ε. Τσίγκας.

TAGS