Χωρίς πρόβλημα ολοκληρώνεται σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες η αύξηση κεφαλαίου του  Mega. Και οι 3 κύριοι μέτοχοι, ο ΔΟΛ, ο Πήγασος και ο όμιλος Βαρδινογιάννη συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τηλέτυπος, συνολικού ύψους 15,1 εκατ. ευρώ, κίνηση που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο Μεγάλο Κανάλι.

Η προθεσμία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Mega   λήγει σήμερα και η συμμετοχή των κύριων μετόχων, του ΔΟΛ, του Πηγάσου και του ομίλου Βαρδινογιάννη, εξασφαλίζει τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρίας με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από 8-4-2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010. Η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε από τη Γενική  Συνέλευση  της εταιρείας, στις 18.4.2013 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της,  με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 1 παλιά. Συνολικά η έκοδση περιλαμβάνει  50.396.500 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ για κάθε μια νέα μετοχή.