Αποκλειστικά στους πομπούς της Δημόσιας Τηλεόρασης οφείλονται τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα κάποιοι να έχουν «μαύρο» στις οθόνες τους!

Η Digea δεν έχει καμία ευθύνη ή σχέση, με τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζει σήμερα η Δημόσια Τηλεόραση, διότι απλούστατα δεν έχει πομπούς, κάνει πολυπλεξία, ενώ το σήμα ως γνωστόν διανέμεται από τον ΟΤΕ! Με άλλα λόγια τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οφείλονται στους πομπούς της Δημόσιας Τηλεόρασης!